Opis firmy:

HRO Personnel to dynamicznie rozwijający się dostawca usług w obszarze rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi (numer wpisu do rejestru 6696). Świadczymy usługi w zakresie realizacji projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi – w tym usługi rekrutacyjne na wszystkie szczeble zarządzania, pracy tymczasowej, outsourcingu kadrowo-płacowego oraz outsourcingu personelu. Aktualnie poszukujemy do naszego wewnętrznego Działu Finansowo-Księgowego kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. kadr i płac z j. niemieckim

Obowiązki:

 • Procesowanie danych w SAP na podstawie dowodów / dokumentów dostarczonych przez lokalny zespół HR, Kompensacji i Świadczeń (C&B), GHRSS i innych
 • Tworzenie raportów w SAP (zapytania cykliczne i ad hoc) do celów płacowych, ocen jakości danych i lokalnych potrzeb
 • Dbanie o prawidłowy i sprawny przepływu danych, w tym przekazywanie informacji do działu HR i wszelkich innych zainteresowanych stron
 • Dostarczenie interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym wymaganych informacji systemowych, w stosownych przypadkach
 • Miesięczne przygotowywanie danych płacowych, w oparciu o dane / dowody MDM, oraz interakcja ze zdefiniowanym zewnętrznym dostawcą płac
 • Przeglądanie i kontrola miesięcznych wyników płacowych w poszczególnych krajach
 • Ścisła współpraca z działem finanse i w celu zapewnienia terminowej wypłaty wynagrodzeń i premii zgodnie z lokalnymi zasadami
 • Dostarczanie informacji o płacach, ubezpieczeniach społecznych i podatkach, w stosownych przypadkach
 • Udział w przygotowywaniu działań związanych z wynagrodzeniem w trakcie rocznych cykli HR (premia, przegląd wynagrodzeń)

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie
 • Wykształcenie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi lub handlowymi / licencjat w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem llub zarządzania listą płac i / lub zasobów ludzkich
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie zasobów ludzkich, listy płac i / lub funkcji zabezpieczenia społecznego
 • Bardzo dobra znajomość SAP i MS Excel
 • Dobre umiejętności organizacyjne, dobrze zorganizowane

Oferta:

 • Okazjonalne podróże do zespołów w innych krajach
 • Ciekawa ścieżka kariery
 • Międzynarodowe środowisko operacyjne
 • Sesje rozwojowe z mentorem
 • Prywatny pakiet medyczny, karta multisport
 • Pakiet ubezpieczeń na życie
 • Trening umiejętności miękkich.