Company description:

HRO Personnel to dynamicznie rozwijający się dostawca usług w obszarze rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi (numer wpisu do rejestru 6696). Świadczymy usługi w zakresie realizacji projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi – w tym usługi rekrutacyjne na wszystkie szczeble zarządzania, pracy tymczasowej, outsourcingu kadrowo-płacowego oraz outsourcingu personelu. Aktualnie do naszego wewnętrznego działu poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds.rozwoju informatycznych systemów biznesowych

Responsibilities:

 • Planowanie i rozwój systemów informatycznych w firmie we współpracy z informatykami, w tym zapewnienie wysokiej wydajności dostarczanych usług informatycznych
 • Uzgadnianie z biznesem potrzeb w zakresie nowych rozwiązań i funkcjonalności systemów
 • Współuczestniczenie w nadzorowaniu utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych zawartych w systemach informatycznych

Requirements:

 • Doświadczenie w obszarze rozwoju systemów biznesowych (: CRM, Intranet, product management np. prince, lotus)
 • Doświadczenie w realizacji projektów z obszaru IT wspierających realizację biznesowych celów firmy
 • Znajomość dobrych praktyk związanych z utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych
 • Obsługa wybranego programu graficznego w stopniu pozwalającym na samodzielne wykonanie prostej obróbki grafiki
 • Doświadczenie we współpracy z zewnętrznymi dostarczycielami usług IT
 • Minimum dobra znajomość języka angielskiego

The offer:

 • Możliwość udziału w ciekawych projektach IT
 • Dużą samodzielność, możliwość realizowania własnych pomysłów
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie zatrudniającej młody, zaangażowany zespół